Situace buskingu v Praze - stále se hledá řešení.

Datum vydání:

Zástupce Buskerjamu byl přítomen 15.10. na veřejné diskuzi o regulaci buskingu v Praze. Přinášíme vám článek o průběhu setkání, který pro Lidové noviny napsal novinář Richard Cortés, sám hudebník a busker. Nejpozitivnější ze setkání byl asi závěr - buskeři si zajamovali :-)

Regulace buskingu? Zástupci Prahy 1 se na usměrnění pouličních umělců nedohodli.

Včera se v divadle Archa sešli rozhořčení občané Prahy 1, zástupci pouličních muzikantů i zástupci z magistrátu hlavního města a Prahy 1. Debata byla velmi emotivní a točila se kolem návrhu nové vyhlášky, která má v blízké budoucnosti regulovat „busking”, tedy pouliční umění.

Přes diametrálně rozdílné názory mezi oběma tábory, tedy příznivci buskingu a rezidenty, většina zúčastněných se shodla na jednom: nějaká forma regulace je nutná. Již bezmála 4 roky bezvládí, které začalo když tehdejší radní Alexandra Udženija popustila uzdu do té doby dosti restriktivním podmínkám pro hraní na ulici přilákali do ulic historického centra velké množství často nekvalitní a hlučné pouliční produkce. 

Původní intence byla fenomén „buskingu” po roce vyhodnotit a na základě takto získaných informací regulovat tak, aby Praze, podobně jako jiným velkoměstům přidával kulturní obohacení, ale zároveň byl přijatelný pro lidi, kteří v centru žijí a pracují. To, že cesta do pekel je dlážděná  dobrými úmysly se potvrdilo i v tomto případě. Politická scéna se změnila a k žádnému vyhodnocení nedošlo. Zato na stolech radních Prahy 1 se začaly hromadit stížnosti zoufalých občanů, kteří v tomto „pekle” musí žít. Některé firmy  se sídlem v nejexponovanějších lokalitách raději zvolily jiné působiště.

Výsledkem bylo postupné omezování dalších a dalších míst, která jsou pro hudebníky atraktivní. Během letošního roku došlo k několika setkáním zástupců buskerů se zástupci magistrátu, ze kterého mělo vyjít racionální a všemi přijatelné řešení. Místo toho, aby se vytvořil operativní tým, který by situaci vyhodnotil a především zjistil, jak situaci řeší jiná města, úředníci magistrátu raději rovnou sáhli po drakonickém řešení. Zdvojnásobili počet zakázaných míst, vytvořili seznam zakázaných hudebních nástrojů, mezi něž patří nejenom zesilovače a perkusní nástroje, ale třeba i nevinný hoboj a navíc vskutku šalamounsky rozetli hlavní město na pravý a levý břeh a ustanovili, že hrát se může na jednom v liché, na druhém v sudé hodiny. 

Tato verze navrhované vyhlášky tedy byla včera na stole v setkání nazvaném Diskuze o buskingu a organizované skupinou Spielraum Kollektiv. Mezi přítomnými, jichž bylo kolem 30, většinou z řad rezidentů byli i zástupci magistrátu, například Matěj Stropnický (SZ), Mikuláš Ferjenčík (Piráti), za Prahu 1 radní Ivan Solil (ČSSD). Ve více méně moderované diskuzi argumentovali obyvatelé centra neúnosností situace, která v některých extrémech vede až k vystěhování z hlučné oblasti. Zástupci umělců pak zdůrazňovali důležitost hudby ve veřejném prostoru a jejímu přínosu k turistickému ruchu. 

Navíc, hudebníci nejsou zdaleka jedinými zdroji hluku, prodejny, zahrádky a jiné komerční podniky přispívají během dne hlučnou reprodukovanou hudbou. Život v centru má svoje klady i zápory. Turismus, který je pro zdrojem nezanedbatelných příjmů jak pro město, tak pro firmy i jednotlivce je klíčovým faktorem v hlučnosti pražské památkové rezervace. 

V diskuzi padly návrhy vytvořit systém povolenek či registrace hudebníků, kteří by tak měli přímou zodpovědnost za svoje vystoupení, také možnost vytvoření oblastí s různou tolerancí k intenzitě zvuku. Policisté nemohou měřit hlukovou hladinu produkce, proto je pochopitelná snaha zakázat některé hudební nástroje, jisté je to, že existuje velmi málo nástrojů, na které se nedá hrát nesnesitelně a hlučně, zároveň i zesilovač lze použít s citem. Přítomní se shodli na tom, že ohleduplnost se bohužel nedá legislativně podchytit, vyhláška musí být obecně platná a nepřipouštět různé interpretace. 

Jiří Wehle, předseda Klubu pouličních umělců a dlouholetý hudebník v ulicích Prahy je také přesvědčen, že kvalita produkce trpí nedostatkem kvalitní regulace, stávající vyhlášku ale považuje za neakceptovatelnou. Domnívá se, že jde opět o extrémní řešení, které ve svém důsledku může zvýšit poptávku po zbylých místech, ze kterých se stanou nově „problémové” lokality. Návrh vyhlášky má nyní projít přes ministerstvo vnitra a poté o ní má být hlasováno na Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Zdroj: http://www.lidovky.cz/regulace-buskingu-zastupci-prahy-1-se-na-usmerneni-poulicnich-umelcu-nedohodli-19t-/zpravy-domov.aspx?c=A151016_194411_ln_domov_ele#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_lidovky&utm_content=main

Diskuse k článku

comments powered by Disqus
Spřátelené weby
Busking.cz The Busking Project Buskerville