O buskingu

O buskingu jste nejen slyšeli, ale nejspíše jste ho i zažili - možná se s ním setkáváte každý den. Je to kulturní oživení veřejného prostoru.

Praha obsadila třetí místo v celosvětovém hodnocení přístupu k buskingu

Studie The Beat of The Street (Rytmus ulice) se věnuje stavu pouličního umění ve světě za rok 2013 a je vůbec první zprávou, která se touto tématikou globálně zabývá. Průzkum srovnával celkem 46 měst ze všech kontinentů. Praha se na základě provedeného výzkumu umístila na třetím místě společně s Dublinem – kolébkou buskingu a Milánem. Vůbec nejlépe hodnoceny byly Melbourne a Sydney, nejhůře pak Mexico City, kde mohou pouliční umělci putovat rovnou za mříže.

Tullamore project

  Zpráva ke stažení


Ve zprávě, kterou vypracovalo hnutí The Busking Project pro společnost Tullamore D.E.W. se uvádí, že Praha je díky své dobře promyšlené politice pouličního umění považována za skvělé místo pro provozování buskingu. I přesto, že zde platí určitá omezení týkající se míst k vystupování. Celkově město však podporuje a reguluje busking tak, aby z něj měly všechny strany prospěch. Pouliční umění je nedílnou součástí městské kultury. Představuje zde vzácnou kulturní tradici, líheň budoucích talentů, ale také akt svobody a možnost vyjádření lidského ducha. Pouliční umělci za svá vystoupení sklízí každý den úctu a obdiv. Praha se umístila vysoko i díky tomu, že v přístupu k buskingu preferují zastupitelé města úzkou spolupráci s pouličními umělci a vytvořili společně Etický kodex buskera, který pouliční umělce chrání a zároveň jim poskytuje návod, jak se mají chovat. 

Zajímavé bude sledovat, jak se postavení Prahy v příštích letech změní v souvislosti s aktuálně chystanými restrikcemi a přísnějšími pravidly v centru města. Město bude muset zaujmout postoj k osobám, které nejsou kvalitními umělci a svojí pouliční produkcí kazí dobré jméno ostatních buskerů za účelem snadného výdělku.

 Praha ve svete busking graf

Umístění měst podle rozsahu, v jakém jejich pravidla a přístupy podporují umění. 
O způsobu tohoto průzkumu více v celkové zprávě. 

 

Klíčovým zjištěním zprávy je, že pouliční umění pomáhá ve městech po celém světě revitalizovat centra měst poškozená recesí, rozmachem nakupování po internetu a podobnými faktory. Aby došlo k oživení veřejného prostoru ve městech po celém světě, je třeba tato místa  zaplnit živým a spontánním uměním – rozmanitá kvalitní pouliční scéna může pomoci znovu přilákat obyvatele i návštěvníky do center měst a předvést kulturu a charakter daného města.

  „Pouliční umění je jako kulturně-ekonomický hybatel často přehlíženo. Přesto představuje nejběžnější způsob, jak mohou umělci postoupit ve své kariéře, zlepšovat se a dělat práci, která je baví. Stále více autorů urbanistických plánů hledá strategie, které by pomohly vdechnout život stagnujícím centrům měst. Pouliční umění má potenciál zlepšit pověst měst jako kulturně bohatých míst vhodných pro život, práci i turistiku.“ Nick Broad, zakladatel hnutí The Busking Project.

 Na prvních dvou místech se umístila australská města  Melbourne a Sydney. Nejenže jejich vedení vykazuje přívětivý přístup k pouličnímu umění, ale navíc zapojují samotné umělce do tvorby pravidel a do procesu rozhodování. Tato města navíc využívají příležitosti propagovat pouliční umění jako prvek své kreativní a kulturní identity, protože zjistila, že pouliční umění může mít pozitivní vliv na to, jakým způsobem lidé vnímají veřejný prostor. Zcela odlišná situace však panuje v Mexico City, které bylo vyhodnoceno jako nejméně přátelské pro busking, který je zde nelegální a hrozí za něj dokonce  trest odnětí svobody.

O hnutí The Busking Project

The Busking Project je celosvětová komunita, podpůrný nástroj, technický start up a umělecká brána do světa pouličních vystoupení. Členové této komunity v průběhu uplynulých čtyř let natáčeli pouliční umělce na pěti kontinentech, vytvořili síť umělců z 55 zemí, spustili bezplatnou službu formou QR kódu, díky kterému mohou diváci dávat umělcům své příspěvky v digitální formě, a který kombinuje navazování kontaktů osobně i online. Buskeři chtějí žít ve světě, kde představitelé města aktivně podporují pouliční umění, umělci se nemusí stydět vystupovat zdarma na veřejnosti a kde rodiče mohou být hrdí, když jejich děti řeknou: „Chci být pouličním umělcem." 


Dokument o buskingu v Praze

Krátký dokument o buskerech pražských ulic vznikl jako školní projekt mladého režiséra Olivera Beaujarda. Jeho cílem je seznámit širokou veřejnost s tím, co to vlastně busking je. Busking je termín označující pouliční umění, jenž může nabývat nekonečně mnoha forem- od zpěvu a tance či pantomimy až po vytváření obrovských mýdlových bublin. Mnoho lidí považuje tyto lidi za pouhé žebráky. Toto mínění chce autor projektu vyvrátit. „Buskeři jsou talentovaní umělci, které bychom měli rozhodně podporovat.“ Pojďte se tedy seznámit s několika buskery, kteří byli ochotní objevit se v dokumentu, a poslechněte si jejich životní příběhy!

 

Co je busking?

Busking je pouliční umělecké představení 

nejčastěji hudební, ale patří sem také živé sochy, divadelní představení, kreslení portrétů na počkání nebo všelijaké artistické výkony.  Jednoduše řečeno je to zábavná aktivita zábavných lidí ve veřejném prostoru výměnou za dobrovolné dary. Tato historická tradice sahá tisíce let zpět a má velký přínos pro městský život.

Busking může mít mnoho podob

všechny buskery ale spojuje původní význam španělského slova buscar  hledat. Buskeři jsou hledači slávy, svobody, nezávislosti, vlastního vyjádření…

Tyto hodnoty hledají nejen na ulici, ale i v kavárnách a barech. Mezi buskery – hudebníky, kterým se podařilo získat slávu nebo na ulici průběžně vystupovali, patří Janis Joplin, Bob Dylan, David Bowie, Bob Marley, Joan Baez, Glen Hansard anebo Bono Vox z U2. Nejčastějším buskerským nástrojem bývá kytara, oblíbená je harmonika, buben, různé rytmické nástroje a dříve třeba flašinet. Mezi nejoriginálnější patří klavír na ulici.

Busking není žebrání

jak je v Čechách často chybně vnímáno. Performeři přinášejí do ulic pozitivní vibrace, svým uměním oživují města, mohou předávat dobrou náladu kolemjdoucím v městském stresu. Vzpomeňte si, kdy naposledy Vám v uších zazněla hudba – bylo Vám do tance nebo jste se jen usmáli? Odměnou za představení mohou být peníze, potlesk nebo posluchači začnou v rytmu hudby tančit. V některých zemích ale vděční diváci umělce pohostí. Populární např. v Irsku je pozvání na drink.

Busking je pro umělce způsobem vyjádření. Získávají zkušenosti s publikem, jejich reakcemi, mohou si vyzkoušet své schopnosti a ze setkávání s lidmi čerpat inspiraci.

Busking je spontánní fenomén, který je za  ideálních podmínek, co nejméně koordinovaný a ovlivňovaný. Kolemjdoucí sám rozpozná, co stojí za pozornost.

Busking lidi propojuje, dává prostor ke komunikaci, je příležitostí na malou oslavu a vytržením z každodenního shonu. Přidejte se k nečekaným koncertům, ať už jste busker, nebo posluchač.

Spřátelené weby
Busking.cz The Busking Project Buskerville