Zde uvádíme některá města v ČR a jejich oficiální postoj k pouličnímu umění.
Použili jsme informací získaných Lubošem Šutrákem Klejnou pro www.busking,cz, které jsme aktualizovali a doplnili.
Uvítáme Vaše další zkušenosti.

Benešov: 


Při neumístění jakéhokoli zařízení (stánek, praktikábl, pódium atd.) nejde o zábor veřejného prostranství, takže při dodržení hygienických norem je možné hrát bez poplatku a bez jiných povinností. V opačném případě je poplatek za zábor - Kč=10,-/metr a den.

Brno:

V Brně platí protižebrácká vyhláška, busking je z ní ovšem vyjmut. Vystupovat se tedy může kdekoliv a bez zvláštního povolení. V roce 2010 se radnice pokusila omezit busking novelou protižebrácké vyhlášky, na nátlak obyvatel však pouliční umění z vyhlášky opět vyňala.

České Budějovice:

Pouliční umění není v Českých Budějovicích omezeno žádnou vyhláškou, pokud není proveden zábor pódiem. Při uvedení protižebrácké vyhlášky se primátor města zavázal, že veřejná produkce nebude považována za žebrotu. Policií jsou umělci tolerováni, ale pozor na dodržování nočního klidu.
Na několika místech jsou buskeři podporováni provozovateli místních podniků (Café Hostel, Café Široko, restaurace Vatikán) a není problém využít jejich elektrickou přípojku.
Pořadatelé Buskers festu rádi poradí, či pomohou s vystoupením (kontakt: cimlik@email.cz, kywo@seznam.cz).

 

Český Krumlov:

V Českém Krumlově je pouliční vystupování tolerováno. Pravidla jsou stanovena v dokumentu "Doporučení pro pouliční vystupování (Busking) na veřejných prostranstvích na území města Český Krumlov", který je k dispozici na webu města zde: http://data.ckrumlov.cz/files/3221-doporuceni-busking.pdf 
V současné době město Český Krumlov připravuje vyhlášku regulující pouliční umění. Vyhláška bude vycházet z výše uvedených pravidel. Vyhláška nebude zákazem pouličního umění, ale pouze regulací. Blíže se k tomu vyjadřuje radní města Jan Vozábal zde: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/slovo_radniho_vozabala.xml
 
kontakt:
Mgr. Filip Putschögl
referent kultury
ODDĚLENÍ KANCELÁŘE STAROSTY
Městský úřad Český Krumlov 
Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 
Tel.: +420 380 766 314 | GSM: +420 724 748 405 


Jindřichův Hradec:


Pokud při produkci nebude  umístěno žádné zařízení, nejedná se o zábor veřejného prostranství. V takovém případě není potřeba povolení zvláštního užívání veřejného prostranství a nebudete platit ani místní poplatek za zábor VP.  Je ale zapotřebí dle obecně závazné vyhlášky Města Jindřichův Hradec č. 5/2003, aby pořadatel veřejně přístupné hudební produkce nejpozději 5 dnů před jejím konáním písemně oznámil svůj záměr na právní oddělení MěÚ J. Hradec formou příslušného formuláře. Pokud by došlo k záboru veřejného prostranství, je třeba zaplatit místní poplatek ve výši 5,- Kč/m2/den a zažádat si o povolení.
 
kontakt:
Alena Brhelová
správa místních poplatků 
Tel:384 351 133 
e-mail: brhelova@jh.cz
 
Karlovy Vary:

V současné době není tato činnost regulována žádným předpisem Statutárního města Karlovy Vary.
 
kontakt: 
Hana Opletalová- Pouchová 
vedoucí oddělení silničního správního a dopravního úřadu
zástupce vedoucího odboru, státní dozor
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21 
Tel. 353 118 428, 725 533 328 
e-mail: h.pouchova@mmkv.cz
http://www.radnicnilisty.cz/free/
http://www.radnicnilisty.cz/data/files/texty/Doporuceni_busking_free.pdf
 
Liberec:

Město Liberec připravilo pro umělce, provozující živou kulturu na ulicích, pravidla pro busking a mapku s vyznačenými lokalitami. Cílem je nesvazovat byrokratickými překážkami ruce umělcům a více oživit veřejný prostor.
Mapu a pravidla najdete zde: 
http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/aktuality/pravidla-mapa-lokalit-pro-poulicni-vystupovani.html

1. v Liberci se vyplatí hrát - lidé poslouchají a docela "naházejí"
2. pouliční umění je legální a město ho vítá
(pro detailisty: vyhláška města zde http://www.liberec.cz/…/pravidla-pro-busking-liberci-od-7-4…,
je tam sice, že se nemá používat aparatura, nicméně je tolerována)
3. Nejlepší místa: Náměstí Dr. E. Beneše - před radnicí u kašny. Další pak v Pražské ulici před Knihkupectvím Fryč (k dispozici zdarma 220 V a malé lavičky pro zaujaté kolemjdoucí :-) ), na Soukenném náměstí, v dolní části Moskevské ulice apod.
4. Možnost schovat věci, použít toalety apod.: v Knihkupectví Fryč

Případné dotazy směřujte na Martina Fryče /facebook.com/martin.fryc.96/, vlastní zkušenosti s hraním v Liberci mají a rádi se o ně podělí muzikanti Ondřej "Folx" Zima www.facebook.com/papillonondrej , Karla "Kaya" Salabová www.facebook.com/karla.salabova , Free Beer Band www.facebook.com/pages/Free-Beer-Band/485060524876158

Pouliční umění & busking v Liberci podporuje a sponzoruje Knihkupectví a antikvariát Fryč www.facebook.com/knihyfryc www.knihyfryc.cz


Mariánské Lázně:


Provozování buskingu nepovažují jako zvláštní užívání komunikace podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn. K provozování buskingu je však potřeba souhlas vlastníka komunikace Města Mariánské Lázně. 
Podejte tedy písemnou žádost na adresu:
Město Mariánské Lázně, odbor investic, dotací a cestovního ruchu, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně.
 
kontakt:
Olga Konfrštová 
referent - odbor dopravy a vnitřních věcí 
Tel.: +420 354 922 329 
e-mail: olga.konfrstova@marianskelazne.cz
 
 
Mělník:

http://www.melnik.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=9281&id_dokumenty=4484

 

Ostrava:


V současné době v Ostravě není zavedena žádná obecně závazná vyhláška, která by pouliční umění nějak omezovala.
 
kontakt:
Barbora Reichelová 
referent komunálních služeb 
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
Odbor investic a místního hospodářství
Oddělení místního hospodářství 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava 
Tel: +420 599 442 964 
e-mail: breichelova@moap.ostrava.cz  
www.moap.cz
 
Písek: 

Pouliční vystupování není žádným předpisem zakázáno, pokud buskeři nebrání silničnímu provozu a neumisťují na místní komunikace věci nebo stavby (například přechodná pódia), které by provozu či chodcům překážely. 
Více info zde: http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/poulicnim-umelcum-v-pisku-pootevreno-i-bez-vyhlasky http://www.mesto-pisek.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=5302
 
 
Poděbrady:

Městský úřad Poděbrady pouliční hraní moc nepodporuje. 
Je potřeba vyplnit formulář ( ke stažení http://www.mesto-podebrady.cz/formulare%2Doddeleni%2Dtechnicke%2Dspravy/ds-1665/archiv=0&p1=1716) a  dodat tyto informace:
 - zákres na katastrální mapě, kde by se toto uskutečňovalo 
 - termín (od kolikátého do kolikátého) 
 - čas (od kolika do kolika hodin) 
 - počet osob 
 - jak velký zábor v m² požadujete (např. na stojan, na náčiní…) 
 - zda se jedná o výdělečnou činnost 
Po doplnění těchto informací  je žádost předložena ke schválení radě a  starostovi města Poděbrady.
 
kontakt:
Petr Štoček
povolení zvláštní užívání veřejného prostranství, ekonomika oddělení 
Tel.: pevná linka: 325 600 257 
e-mail: zvl.uzivani@mesto-podebrady.cz
 
Plzeň:

Busking umožňuje v Plzni  od 1.1.2016 novelizovaná vyhláška, která popisuje rozdíl mezi uměleckou produkcí a žebráním. Vymezuje místa, časy i další pravidla pro provozování pouličního umění. Umělci například nesmí při vystupování v úzkém kontaktu s lidmi na ulicích nikoho obtěžovat či překážet. Byl vymezen pozitivní  sadový okruh v centru města (Smetanovy sady, Kopeckého sady, Šafaříkovy sady, Křižíkovy sady, Mlýnská strouha a Štruncovy sady).

Vyhláška zde: https://edesky.cz/dokument/283611

 
Strakonice:

Pokud je pouliční umění provozováno za účelem výdělku, je tato činnost upravována nařízením města Strakonice č. 1/2013, článek 1, odstavec 1. 
Jeho znění můžete nalézt zde: http://www.strakonice.eu/sites/default/files/vyhlasky/nm_1_2013.pdf.
 
kontakt:
Ing. Jakub Hubáček 
městské informační centrum 
Tel.: 383 700 700
 
Telč:

Pronájem veřejného prostranství upravuje Vyhláška č. 1/2012 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou najdete na webových stránkách města Telče. Vámi popisovanou hudební produkci tato vyhláška neřeší a v těchto případech (zejména v době akce Prázdniny v Telči) za tyto produkce peníze nevybíráme. Samostatnou vyhlášku o provozování pouličního umění město Telč nemá, v případě užití prostranství posuzujeme jednotlivé případy.
kontakt:
Ing. Lenka Komůrková 
vedoucí finančního odboru MěÚ Telč t
Tel. 567112451, mobil 607242595 
e-mail: lenka.komurkova@telc.eu
 
Třeboň:

provozování buskingu v Třeboni není omezeno žádnou vyhláškou:
http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon.html
 
 
 
 
 

Diskuse k článku

comments powered by Disqus
Spřátelené weby
Busking.cz The Busking Project Buskerville